ทำความรู้จักกับ หมอคุนน์

หมอคุนน์

ภาคิน แสงธานินทร์ (หมอคุนน์)

 

 

 

หมอคุนน์

หมอคุนน์

20161128 #1_5193j

20161128 #1_946

 

นพ. ภาคิน แสงธานินทร์ (หมอคุนน์)
จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี2551

มีความรักและความถนัดในการทำหัตถการต่างๆ และมีความสนใจในด้านการตกแต่งความสวยความงาม จึงได้ศึกษาอบรม เพิ่มพูนความรู้เพิ่มทักษะความชำนาญ ในการผ่าตัดตกแต่งใบหน้า และเสริมทรวงอก ทั้งเทคนิคจากเกาหลี และ ไทย นำมาปรับประยุกต์ผสมผสานกับเทคนิคที่ค้นพบจากประสบการณ์ มาเป็นเทคนิคของตัวเอง

สิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างของผลงานในการผ่าตัดเสริมความงาม นอกจากเทคนิคและทักษะที่ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญมากๆคือ จินตนการในการออกแบบของแพทย์ และความปราณีตใส่ใจในรายละเอียด และที่ขาดไม่ได้คือจรรยาบรรณของแพทย์ การคำนึงถึงความปลอดภัย ผลประโยชน์สูงสุด และ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้