บริการ

อัตราค่าบริการ

การบริการที่ดีย่อมต้องหมายถึงการบริการที่ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการได้รับความพอใจสูงสุด บริการต่างๆของYB Clinic จึงไม่ได้ดูแลเฉพาะงานศัลยกรรมภายนอกเท่านั้น เราต้องดูแลไปจนถึงการดำเนินชีวิตของผู้ที่มาใช้บริการด้วยเพราะการทำศัลยกรรมบางประเภทอาจต้องใช้เวลาในการพักฟื้นหลายวันอาจจะกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามปกติได้ รวมถึงสภาพจิตใจทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งมีความเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามทั้งในสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี พร้อมที่จะให้คำปรึกษาผู้ที่มาใช้บริการแบบองค์รวม แล้วผลลัพธ์ออกมาโดดเด่นอย่างน่าอัศจรรย์

close