ํYB ได้รางวัลBest Product of the year2016

อีกหนึ่งความสำเร็จกับรางวัล “Best Product of The Year2016”
YB Clinicได้รับคัดเลือกเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาตรฐาน การบริหาร ดูแลจัดการงานที่ดีเป็นแบบอย่างตามแนวหลักผู้นำที่ดีและการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับโล่รางวัล “Best Product of The Year2016 ความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจแห่งปี2016″
จาก สภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย โดยมี”พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี” เป็นผู้มอบรางวัล
อีก1ความสำเร็จที่การันตีถึงคุณภาพและการบริการที่เรามุ่งมั่นเพื่อ
การก้าวสู่คลินิกเสริมความงามอันดับ1
“YB Clinic ให้คุณมากกว่าความสวย”